Influencer marketing je relatívne nové odvetvie marketingu, ktoré naberá na popularite a značky do neho investujú čoraz väčšie objemy finančných prostriedkov. Rešerš dostupných internetových zdrojov pomohol definovať proces influencer marketingu, ktorý je spracovaný do procesnej mapy. Článok zároveň identifikuje a prostredníctvom prehľadnej schémy vyobrazuje využitie digitálnych technológií v týchto procesoch. Zozbierané teoretické a praktické informácie pomohli definovať digitálne platformy využívané pre potreby influencer marketingu, čiastočne identifikovať ich rozhranie a sumarizovať súčasné možnosti ich využitia.

KUCHTA, Martin. Digitalizácia influencer marketingu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 63-70 online