Vybrané doplnkové zdroje k problematike influencer marketingu

Podcasty:

Vedecké príspevky:

Videá:

Knižné tituly:

Odborné zdroje: